Stationsstraat 29 A in Assen | 0592 33 36 40

Herziening van de AOW en onrechtmatig huisbezoek

vrijdag, 19 juni 2015 10:43

Jan en Truus ontvangen beiden al jarenlang AOW. Jan staat ingeschreven in gemeente Y en Truus in gemeente X. In december 2012 stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een brief naar Truus. Deze wordt door de post retour gezonden met de mededeling onbestelbaar. De SVB stuurt Truus vervolgens een onderzoeksformulier, met het verzoek om dit in te vullen en terug te zenden. Ook dit poststuk komt retour. Vervolgens stuurt de SVB het formulier naar het adres van Jan. Truus stuurt het terug met de mededeling dat zij woont op het adres waar zij ingeschreven staat en ze geeft tevens een telefoonnummer door, voor het geval er nog vragen zijn. De SVB stelt vast dat dit telefoonnummer bij Jan in gebruik is en start een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van Jan en Truus. Als Jan en Truus feitelijk samenwonen, heeft dit gevolgen voor hun AOW. Jan en Truus ontvangen beiden een AOW naar de ongehuwdennorm. Als ze samenwonen dient de gehuwdennorm gehanteerd te worden en hebben ze teveel AOW ontvangen.

In maart 2013 hebben twee toezichthouders van de SVB een onaangekondigd huisbezoek afgelegd bij Truus. Hier troffen ze niemand aan. Vervolgens zijn ze naar het huis van Jan gegaan. Jan en Truus waren hier beiden aanwezig. De toezichthouders hebben vragen gesteld en Jan en Truus hebben deze beantwoord. De toezichthouders waren vergeten het checklist formulier mee te nemen. Enkele dagen later zijn ze teruggekomen en is het formulier ingevuld. Door middel van dit formulier worden er vragen gesteld over de woon- en leefsituatie.

Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een terugvordering en aanpassing van de AOW norm (herziening) omdat er volgens de SVB alleen recht bestaat op een AOW naar de gehuwdennorm. Volgens de SVB is er sprake van een gezamenlijke huishouding. Jan en Truus gaan in bezwaar en beroep, maar verliezen in beide instanties. Vervolgens stellen ze hoger beroep in bij de Centrale Raad van Beroep.

De Centrale Raad van Beroep bepaalt uiteindelijk dat de huisbezoeken onrechtmatig zijn geweest. Onder andere op basis van hun eigen beleidsregels had de SVB (in dit geval de toezichthouders), Jan en Truus erop moeten wijzen wat de gevolgen waren geweest als ze niet mee hadden gewerkt aan het huisbezoek. Ook uit de rechtspraak volgt dit. Er moet sprake zijn van “informed consent”. Dit houdt in dat de toestemming van de belanghebbende om mee te werken aan het huisbezoek, berust op volledige en juiste informatie over de reden en doel van het huisbezoek en over de gevolgen die het weigeren van toestemming voor, zoals in dit geval, het ouderdomspensioen ingevolge de AOW heeft. De bewijslast ten aanzien van het “informed consent” bij het binnentreden in de woning berust op het bestuursorgaan. Nu het bewijs onrechtmatig was verkregen en er ook geen ander bewijs was waaruit de gezamenlijke huishouding bleek, had de SVB niet over kunnen gaan tot terugvordering en herziening van de AOW.

Centrale Raad van Beroep d.d. 9 juni 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1799)

Ten slotte nog een opmerking over het begrip “gezamenlijke huishouding”. In de AOW wetgeving, maar ook in de bijstand, wordt de term “gezamenlijke huishouding” gebruikt. Het is een misverstand dat samenwonen hiervoor vereist is. Ook regelmatig bij elkaar verblijven, ook als beiden een eigen woning hebben, kan hiervoor voldoende zijn. Er moeten nog wel bijkomende omstandigheden zijn, maar “echt” samenwonen is dus niet hetzelfde als een “gezamenlijke huishouding”. Ook is het een misverstand dat er sprake moet zijn van een (liefdes)relatie. Bijvoorbeeld een broer en zus die beiden bijstand hebben en gaan samenwonen, vormen een gezamenlijke huishouding.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of mocht u zelf in een situatie verkeren waarin uw AOW wordt herzien, neem dan contact op met de advocaten van Rechtshulp Advocaten.

Meer informatie over sociale zekerheidsrecht.
 

 

Rechtshulp Advocaten
Stationsstraat 29 A
9401KW Assen
 

Rechtshulp nodig?

Bel ons op 0592 33 36 40

Bezoekadres
Stationsstraat 29 A
9401 KW Assen

Openingstijden
Van 9:00 tot 17:00 uur

Tel 0592 33 36 40
Fax 0592 31 71 96

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemene voorwaarden & Disclaimer
Google+ pagina

Nieuws

»STUDIEFINANCIERING: boete vanwege een ten onrechte ontvangen uitwonendenbeurs.

Tot eind 2011 hadden studenten recht op een uitwonendenbeurs op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf) indien zij niet…

Lees verder

»Bezwaar maken tegen ingangsdatum AOW

In 2013 is door de wetgever een stapsgewijze verhoging van de AOW-­leeftijd ingevoerd. De AOW­-leeftijd gaat vanaf 2016 omhoog naar…

Lees verder

»Verslag rechtszaak voormalig schaapherder Exloo

Vandaag vond het kort geding plaats tussen schaapherder Robroek en de Stichting Schaapskudde Exloo. Advocaat Peter Koops stond de herder…

Lees verder

»Peter Koops staat schaapherder Robroek bij tegen Stichting schaapskudde Exloo

Aanstaande maandagochtend vindt het kort geding plaats tussen schaapherder Robroek en Stichting schaapskudde Exloo. Robroek zit al maanden zonder inkomen…

Lees verder